categorie: “Innovatie”
sorteer lijst:  alfabetisch  |  willekeurig •
(klik op een foto om het profiel online te bekijken)

 • High End Business
 • Zelfontplooiing en kwetsbaarheid
 • Chemie in alles wat leeft
 • E-health
 • Duurzaamheid en technologie
 • Inclusief leiderschap
 • Dagvoorzitter/Presentator
 • Impact business modellen
 • Vroedvrouw voor vernieuwing
 • Biotechnologie
 • Vernieuwing
 • Value Management
 • Innovatie
 • Debatleider | Spreker
 • Lichaamstaal & Organisatieontwikkeling
 • Marketing | Innovatie | Ondernemerschap
 • Kwetsbare ouderen en levenseinde
 • Stopstrategie
 • Kennisnetwerken
 • Innovaties/betaalbaarheid van de zorg
 • Verduurzaming
 • Denk diversiteit
 • Toekomst technologie en robotica / Techniekfilosofie
 • Economische vernieuwing
 • SPREKERS CATEGORIEËN