categorie: “Innovatie”
sorteer lijst:  alfabetisch •  |  willekeurig
(klik op een foto om het profiel online te bekijken)

 • Dagvoorzitter/Presentator
 • Kennisnetwerken
 • Zelfontplooiing en kwetsbaarheid
 • Kwetsbare ouderen en levenseinde
 • Economische vernieuwing
 • Marketing | Innovatie | Ondernemerschap
 • Chemie in alles wat leeft
 • Impact business modellen
 • E-health
 • Vroedvrouw voor vernieuwing
 • Innovatie
 • Lichaamstaal & Organisatieontwikkeling
 • Inclusief leiderschap
 • Stopstrategie
 • Dromen
 • Innovaties/betaalbaarheid van de zorg
 • Toekomst technologie en robotica / Techniekfilosofie
 • High End Business
 • Collectief welzijn
 • Biotechnologie
 • Vernieuwing
 • Denk diversiteit
 • Value Management
 • Creativiteit
 • Debatleider | Spreker
 • SPREKERS CATEGORIEËN