« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

In- en uitsluiting

Bestaansrechttrauma

Shielta Ramautarsing werkt op het snijvlak van coach/counselor en als trainer op het gebied van waarden gedreven en moreel leiderschap, talentontwikkeling, empowerment van vrouwen en trauma. Gedrag van mensen en hoe dit te veranderen heeft haar altijd gefascineerd. Ze is opgeleid als andragoog en heeft na bijna 20 jaar leidinggeven in 2014 haar eigen onderneming opgericht. Het ligt haar aan het hart om mensen beter te leren kijken naar wie zij zelf zijn en wie de ander is, om uit oordelen te komen. Ieder mens is uniek en draagt het nodige aan levenservaringen bij zich. Shielta zet zich in om de levenservaringen die onderdrukt worden als kracht in te zetten.  

Ze is geboren en getogen in Nederland met Surinaams-Hindoestaanse roots. Ze heeft te maken gehad met kindermishandeling, huiselijk geweld en een achtergestelde positie vanwege haar vrouw zijn. Ze zweeg jaren over haar situatie. Omdat ze zelf een rolmodel heeft gemist, heeft ze haar stilzwijgen doorbroken en gebruikt ze haar eigen levenservaringen om een rolmodel en inspiratiebron voor anderen te zijn. Shielta spreekt vanuit eigen ervaring over de effecten van uitsluiting, dat zij heeft gedefinieerd als een bestaansrechttrauma. 

Op 20 november 2017, Internationale Dag van de Rechten van het Kind, lanceerde zij haar boek De kracht van Zijn wie ik ben. Vanuit haar familiegeschiedenis, met twee migraties binnen vier generaties, beschrijft ze de invloed van ontworteling, het ontstaan van disfunctionele patronen en de zoektocht naar plek en positie in de maatschappij in Nederland als tweede generatiekind. Vanuit een systemische invalshoek geeft ze inzichten in hoe gesloten familiesystemen en gemeenschappen zichzelf in stand houden door loyaliteit van ieder (gezins)lid te eisen. In het boek gaat ze aan de hand van haar eigen verhaal in op het proces waar je doorheen gaat om tot heling te komen en reikt ze handvatten aan. 

Speciale aandacht van Shielta gaat uit naar de positie van werkende vrouwen. Ze ziet het als haar missie om vrouwen te empoweren op baanbehoud, talentontwikkeling en doorstroom naar hogere posities, zodat zij het voorbeeld en rolmodel voor hun kinderen zijn. 

Shielta kan een lezing verzorgen over:

  • De effecten van in- en uitsluiting
  • Vrouwenrechten
  • Waarden gedreven en moreel leiderschap (oa. Machtsmisbruik in organisaties)
  • Trauma
  • De kracht van je eigen levensverhaal
« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Shielta Ramautarsing boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN