• Natascha Notten heeft tijdens onze managementdag een inspirerend verhaal gehouden over kansengelijkheid. Ze sloot prima aan bij de sub-thema's die we vooraf besproken hebben. Na afloop kregen we veel enthousiaste reacties. De lezing gaf voldoende aanknopingspunten om intern op door te praten.
    Ankie van der Werf - netwerkregisseur Passend Onderwijs OOZ

« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

Kansengelijkheid

De verhalen achter de cijfers

Natascha Notten is socioloog, expert-onderzoeker en eigenaar van een onderzoeksbureau. Ze verzamelt en vertaalt kennis voor, met en naar de praktijk. Altijd vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief en met veel passie, sensitiviteit en een goed luisterend oor.
In haar onderzoek en gerelateerde werkzaamheden staan intergenerationele verbanden en kansen(on)gelijkheid centraal. Daarbij geeft ze aandacht aan de samenhangende oorzaken laaggeletterdheid, armoede, onderwijsongelijkheid en gezondheidsverschillen, en de rol van de sociale omgeving. De verhalen achter de cijfers, daar gaat het om.
Natascha zal je bevragen op je rol als gids en neemt je mee in haar sociologische perspectief: “alleen als onze focus verschuift naar de oorzaken én de intergenerationele overdracht van kansen, kunnen we echt iets bereiken.”

Kansengelijkheid en inclusie zijn geen nieuwe thema’s, maar wel nog steeds en opnieuw heel actueel. En dat is zeker gezien alle huidige ontwikkelingen – zoals de toename in armoede en schulden door de hoge energieprijzen en inflatie - ook nodig.

De kansen die iemand in het leven krijgt liggen vaak al vast bij geboorte: het gezin waarin je opgroeit – en alles wat je daardoor aan hupbronnen meekrijgt - is heel bepalend voor je opleidingscarrière, gezondheid, welzijn, sociale netwerk en nog veel meer. Dit is een hardnekkig patroon.

Naast het gezin is ook de wijk of regio waarin iemand opgroeit en leeft van belang; de sociale en fysieke voorzieningen die daar aanwezig zijn of juist ontbreken, kunnen kansengelijkheid afremmen maar ook versterken. Maar soms loopt het anders, en neemt een gezin, jongere of ouder een ander pad dan je zou verwachten. Hoe komt dit nu? En wat kunnen we hiervan leren? Wat werkt? Wat we al wel weten: vaak spelen gidsen hierbij een belangrijk rol.

Natascha kan een lezing verzorgen over:

  • Kansenongelijkheid in het algemeen (internationaal/nationaal) en verschillen tussen Nederlandse regio’s.
  • Onderwijskloof – ongelijke onderwijskansen
  • Laaggeletterdheid – ongelijke kansen in en door verschillen in geletterdheid
  • Gezondheidskloof – ongelijke kansen in en door verschillen in gezondheid en welzijn
  • Armoede – ongelijke kansen in en door verschillen in bestaanszekerheid (ook sociale armoede)

Ze heeft bijzondere aandacht voor hoe de oorzaken en gevolgen van deze “kloven” worden overgedragen van generatie op generatie (intergenerationele overdracht), en wat werkt om dit hardnekkige patroon te doorbreken. En hierbij spelen “gidsen” een cruciale rol.

« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Natascha Notten boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN