« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

God is geen man

Van onzeker, verongelijkt meisje tot visionaire vrouw
Mieke is geboren in een groot gezin. Haar ouders hadden een kleine boerderij temidden van weilanden en korenvelden. Als kind ervaart zij dat haar gevoel en haar logische denken vaak wordt weggerationaliseerd. Op school (en ook daarna) let ze meer op hoe er met elkaar wordt omgegaan dan op de lesstof. Ze lijdt onder politieke besluiten zoals de ruilverkaveling en de schaalvergroting van de veeteelt. Daarbij moet de natuur wijken voor zogenaamd economisch belang. Mieke voelt afstand naar de wereld waarin haar gevoel niet erkend wordt en ze voelt zich onmachtig om daar iets aan te veranderen. Ze kan niet op tegen de overheersing. Het straalt te veel macht uit.

Bewustzijn
Mieke ontwikkelt zich aan de hand van verschillende soorten werk, opleidingen en cursussen. Ze heeft ambitie maar laat steeds haar gevoel leiden boven haar carrière-belang. Toen ze kinderen kreeg, stond ze voor het moederschap. Ze merkte dat daar geen enkele maatschappelijke eer of waarde aan wordt toegekend terwijl het voor haar het meest waardevolle, intensieve, dierbare, gecompliceerde, inspirerende en leerzame is wat ze ooit deed. Ze komt in aanraking met het fenomeen ‘ bewustzijnsontwikkeling’ waarin ze zich helemaal thuis voelt.

2019

Ze gaat zich meer en meer bezighouden met vrouw-man-thema’s. Het valt haar op dat feminisme wordtingevuld alsof ‘gelijk zijn aan mannen’ voornamelijk betekent dat vrouwen participeren in de wereld van studie en buitenshuis werk. Mieke wordt zich bewust van het feit dat ze zich tegen wil en dank aanpast aan een door mannen/mannelijkheid gedomineerde wereld. Haar kwaadheid hierover werkt ze uit in haar boek God is geen man. Daarin beschrijft ze de eeuwenlange invloed van de tot man gemaakte ‘Almachtige’. Sommigen zeggen dat Mieke de universele vrouwelijke kwaadheid verwoordt, maar het gedachtengoed achter het boek stimuleert oorspronkelijk (niet aangepast) denken en brengt nieuwe discussies op gang, speciaal aan de keukentafel thuis. 

Een taalupdate en intuïtie als studierichting
Om een begin te maken met ‘orde op zaken stellen’ maakt Mieke aan de hand van ons dagelijks taalgebruik duidelijk dat we nog middenin het paternalistisch tijdperk leven. Want de mannelijke vorm is ook in de taal de norm. Al wat vrouwelijk is wordt weggebonjourd. Ze brengt tegenwicht door het introduceren van  een radicale taalaanpassing. Daarmee demonstreert Van Nistelrooij hoe gelijkheid en evenwaardigheid in de taal eruit ziet. De taalupdate ziet ze als prototype, als leidraad om ook op alle andere gebieden door te dringen tot de kern van gelijkheidservaring. Zo ziet Mieke het introduceren van ‘Intuïtie en gevoel’  als studierichting op universiteiten als een begin van erkenning en (her)ontwikkeling van de vrouwelijke benaderingswijze van alle andere studies.  

Mieke kan een lezing verzorgen over o.a.:

  • Seksebewust taalgebruik
  • Voelen versus denken – moederschap versus geld
  • God is geen man
« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

Mieke van Nistelrooij boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN