« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

God is geen man

Gelijke taal voor vrouwen en mannen 

Mieke inspireert je met taal. Ze laat je spelen met nieuwe woorden, woorden die de taal gelijk maken voor vrouwen en mannen. Dat is simpel en gecompliceerd tegelijkertijd. Terwijl kinderen de nieuwe woorden snel oppikken, roepen deze bij volwassenen vaak weerstand op. Het is leuk te ontdekken waar die weerstand vandaan komt.  

2019

In onze wet staat ‘Hij die discrimineert, wordt gestraft’. In ons Europees volkslied staat ‘Alle Menschen werden Brüder’. En God (die deel uitmaakt van onze cultuur) noemen we ‘ Vader’  en ‘ Heer’. De wet is voor vrouwen en mannen gelijk gemaakt maar volgens Mieke van Nistelrooij moet ook de taal aangepast worden. Dat hoort volgens haar bij de afwikkeling van ons paternalistische verleden. ‘Het gebruik van mannelijke woorden als norm verstoort de vanzelfsprekende gelijkheid van vrouwen en mannen’, zo zegt zij. 

We weten dat een product beter verkocht wordt als er reclame voor gemaakt wordt. Maar iets dergelijks vindt ook plaats als je mannelijke woorden ook in het algemeen gebruikt. Want zo is eeuwenlang meer ‘reclame’ gemaakt voor de man dan voor de vrouw. Zo wordt vrouwelijk tot minder relevant gemaakt. In het openbare leven zien we dat ook terug: Er is minder vrouwelijk leiderschap, zij ‘verdienen’ minder, er staan minder artikelen over en van vrouwen in de media, er zijn minder straatnamen en standbeelden voor vrouwen, er minder geschiedenis bekend over vrouwen, er staan minder woorden over vrouwen in woordenboeken, minder artikelen over vrouwen op Wikipedia, minder vrouwen aan tafels van tv-shows etcetera. Het gaat er volgens Mieke niet over dat vrouwen iets anders moeten doen dan ze (graag) doen of anders moeten zijn dan ze zijn. Het gaat erover dat wat ze doen en hoe ze zijn als even belangrijk ervaren wordt. Dat kan als zij een gelijke hoeveelheid aandacht krijgen. Dan is die gelijkheid ervaarbaar. 

Met gelijke taal bevestigen we gelijkheid met elk woord. Mieke schreef een sublieme taalupdate die dat mogelijk maakt. Zij laat je voelen hoe het is om met elk woord voor gelijkheid te gaan staan. Daarvoor moet je door een barrière heen breken. Dat is spannend en leuk.

Van Nistelrooij is intelligent, gevoelsmatig, praktisch, innovatief en creatief. Zij leed vanaf haar kindertijd onder politieke besluiten zoals o.a. ruilverkaveling, schaalvergroting van de veeteelt en veel andere projecten waarvoor natuur moest wijken. Het maakt haar hart aan het huilen. Mieke liet haar ideeën vaak door anderen wegrationaliseren. Nu is zij weer helemaal ‘terug’. Met haar boek ‘God is geen man, de noodzakelijke taalupdate na 3000 jaar’ laat zij mensen weer oorspronkelijk denken. Volgens Mieke veroorzaken we veel schade door (politieke) besluiten enkel op rationele gronden te nemen. Als je goed kunt voelen, zo zegt zij, kan je veel betere besluiten nemen. 

Met haar bedrijf wil Mieke van Nistelrooij naast het aanpassen van de taal, intuïtie als volwaardige benaderingswijze invoeren (o.a. op de universiteit en in de politiek). Daarmee wordt de vrouwelijke kwaliteit in ere hersteld (na eeuwenlange miskenning) en kunnen beter gefundeerde besluiten genomen worden. Vrouwelijke en mannelijke invloeden horen als een weefwerk in elkaar vervlochten te zijn, aldus Mieke.  

 

Ze gaat zich meer en meer bezighouden met vrouw-man-thema’s. Het valt haar op dat feminisme wordtingevuld alsof ‘gelijk zijn aan mannen’ voornamelijk betekent dat vrouwen participeren in de wereld van studie en buitenshuis werk. Mieke wordt zich bewust van het feit dat ze zich tegen wil en dank aanpast aan een door mannen/mannelijkheid gedomineerde wereld. Haar kwaadheid hierover werkt ze uit in haar boek God is geen man. Daarin beschrijft ze de eeuwenlange invloed van de tot man gemaakte ‘Almachtige’. Sommigen zeggen dat Mieke de universele vrouwelijke kwaadheid verwoordt, maar het gedachtengoed achter het boek stimuleert oorspronkelijk (niet aangepast) denken en brengt nieuwe discussies op gang, speciaal aan de keukentafel thuis. 

Een taalupdate en intuïtie als studierichting
Om een begin te maken met ‘orde op zaken stellen’ maakt Mieke aan de hand van ons dagelijks taalgebruik duidelijk dat we nog middenin het paternalistisch tijdperk leven. Want de mannelijke vorm is ook in de taal de norm. Al wat vrouwelijk is wordt weggebonjourd. Ze brengt tegenwicht door het introduceren van  een radicale taalaanpassing. Daarmee demonstreert Van Nistelrooij hoe gelijkheid en evenwaardigheid in de taal eruit ziet. De taalupdate ziet ze als prototype, als leidraad om ook op alle andere gebieden door te dringen tot de kern van gelijkheidservaring. Zo ziet Mieke het introduceren van ‘Intuïtie en gevoel’  als studierichting op universiteiten als een begin van erkenning en (her)ontwikkeling van de vrouwelijke benaderingswijze van alle andere studies.  

Mieke kan een lezing verzorgen over o.a.:

  • Seksebewust taalgebruik
  • Voelen versus denken – moederschap versus geld
  • God is geen man
« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

Mieke van Nistelrooij boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN