« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

Bejegeningsvraagstukken

(Meldcode) huiselijk geweld en kindermishandeling

Marijke Lammers is inhoudelijk expert op het terrein van sociale veiligheid en de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Ze heeft brede kennis van de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking. Marijke heeft gewerkt voor (landelijke) koepel-, branche- en belangenorganisaties; kennisinstituten; opleidingen; beroepsorganisaties en individuele organisaties en gemeentes. Met name in de sectoren (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en sport.

Ze schreef een groot aantal handreikingen en (beleids)instrumenten om een veilig en open klimaat te bouwen. Vaak gekoppeld aan train-de-trainer-trainingen. Ook heeft ze, naar aanleiding van incidenten, organisaties bijgestaan en geadviseerd over hun ‘veiligheidsbeleid’. Haar beleidsinstrumenten ‘Van incident tot fundament’ en ‘Veiligheid in de residentiële jeugdzorg’ hebben model gestaan voor de preventie en aanpak van seksueel misbruik binnen vele organisaties en sectoren.

Ze schreef deze beleidsinstrumenten vanuit het gegeven dat binnen veel organisaties vooral sprake was van ’reactiebeleid’: aandacht voor seksueel misbruik nadat het had plaatsgevonden. En als de brand was geblust zakte die aandacht weer weg. Ze pleit voor een ’getrapt beleidskader’: 1. Begin met de positieve / gewenste norm rond omgangsvormen en de omgang met seksualiteit (bejegeningsbeleid). 2. Breng vervolgens risicofactoren voor overschrijding van die norm in kaart en ga na hoe die factoren verminderd kunnen worden (preventiebeleid). 3. Stel tenslotte vast wat te doen in situaties waarin de norm desondanks wordt overschreden (reactiebeleid).

Deze beleidsinstrumenten zijn door de Inspectie Gezondheidszorg benoemd tot veldnorm en door de Inspectie Jeugdzorg benut bij haar thematisch toezicht. Motto: Veiligheid bereik je niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen (Kekkonen, 1900).

Marijke Lammers is deskundig, ze weet wat er speelt bij cliënten en van werkvloer tot Raad van Bestuur en spreekt vanuit het hart over:

  • Preventie seksueel misbruik in instellingen (jeugdzorg, gehandicaptenzorg, kinderopvang, etc)
  • Kindermishandeling
  • Onveilig opgroeien
  • (Meldcode) huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Seksueel geweld
  • Ouders met een verstandelijke beperking
« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

Marijke Lammers boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN