« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

Zorgfraude

Judith Spanjers is freelance onderzoeksjournalist. Ze doet voor het onderzoeksjournalistieke platform ‘Follow the Money’ onderzoek naar het zorgsysteem. Uit haar onderzoek is gebleken dat vooral kleine zorgaanbieders hoge winsten kunnen maken. Ze doet niet alleen onderzoek naar winsten en fraude in de zorg, maar ook naar de kwaliteit van de geleverde zorg, zorgverwaarlozing, jeugdzorgtekorten, jeugdbescherming en forensische zorg. Ze las de afgelopen acht jaar honderden jaarrekeningen en toezichtsrapporten, sprak met vele (zorg)deskundigen en betrokken partijen. Naar aanleiding van haar zorgonderzoek zijn meer dan 300 Kamervragen gesteld.

In haar onderzoek staan bedrijven centraal die zorg bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen. Het gaat hierbij onder andere over de meest kwetsbare cliënten met psychiatrische problemen en verslavingen. Zij krijgen zorg via begeleid en beschermd wonen of ambulante begeleiding. Uit haar onderzoek blijkt dat deze cliënten regelmatig het slachtoffer zijn van op winst gerichte zorgbedrijven.

Naast haar werk als onderzoeksjournalist geeft Judith Spanjers ook lezingen, trainingen en workshops over de aanpak van zorgfraude. Hierbij gaat ze dieper in op de signalen waar je als gemeente, verzekeraar of toezichthouder alert op moet zijn. Ze leert via haar onderzoekstechnieken hoe je sneller zorgfraude kunt herkennen en hoe je preventief maatregelen kunt nemen tegen zorgfraude om problemen aan de poort te voorkomen. Daarnaast geeft ze inzicht in financiën en bedrijfsstructuren van zorgbedrijven.

Voordat ze in 2019 freelancer werd, werkte ze 22 jaar voor Omroep Gelderland. Hier deed ze onder andere drie jaar onderzoek naar het toezicht op voedselveiligheid. Ze onthulde dat voor één van de grootste voedselvergiftigingen niet meer dan 4200 euro boete in rekening werd gebracht. Terwijl door de salmonellabesmetting in de zalm van visverwerker Foppen 23.000 mensen ziek werden en minstens vier personen overleden. Dit onderzoek leverde meerdere Kamerdebatten op. De Tweede Kamer nodigde haar uit om hier visie op voedselveiligheid te geven tijdens een rondetafelgesprek.

Sinds de overgang van de zorg naar gemeenten doet Judith onderzoek naar voornamelijk zorg die wordt geleverd via de Wmo, jeugdwet, de Wet langdurige zorg en forensische zorg (justitiële cliënten). Ze is de enige in Nederland die sinds 2015 intensief onderzoek doet naar de gevolgen van deze overgang. Sindsdien is het aantal zorgaanbieders explosief gestegen. De financiële gevolgen hiervan zijn tweeledig. Gemeenten komen miljoenen tekort, terwijl zorgaanbieders in korte tijd miljonair kunnen worden. Ondertussen wordt de zorg er niet altijd beter op. Door een gebrek aan toezicht zien veel bedrijven kans om weinig kwaliteit te bieden, waardoor cliënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast zijn er veel gevolgen voor de arbeidsmarkt en zijn inmiddels ook criminelen actief in de zorg. Hierdoor komt de veiligheid van de cliënten in het geding.
In 2020 is haar onderzoek ‘Onveilige zorg in woonzorginstellingen’ genomineerd voor de belangrijkste journalistieke prijs ‘De Tegel’.

In de afgelopen jaren heeft ze veel kennis opgedaan die ze graag wil delen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat cliënten betere zorg krijgen en het zorggeld op de juiste manier wordt besteed. Het zorgsysteem en in het bijzonder zorgfraude zijn een veelkoppig monster waar moeilijk goed zicht op is te krijgen. Door haar onderzoeken geeft ze inzicht in de belangrijkste consequenties van de decentralisatie en legt ze de vinger op de zere plekken.

Judith Spanjers kan een lezing verzorgen over:

  • Zorgfraude en zorgwinsten
  • Veiligheid van cliënten in jeugdzorg, Wmo, Wlz en forensische zorg
  • Toezicht en handhaving
  • Arbeidskrapte in de zorg (over inzet dubieuze zzp’ers en malafide zorguitzendbureau’s en over uittocht van vast personeel)
  • Ondermijning in de zorg
« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Judith Spanjers boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN