« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

Governance voor transitie

Werken vanuit perspectief en ter ondersteuning van lokale gemeenschappen

Elly Rijnierse is Stadsmaker in Den Haag en Adviseur inclusieve, duurzame (stedelijke) ontwikkeling in Nederland en in West-Afrikaanse landen: een doener én een denker in zeer verschillende contexten. Ze werkt primair vanuit het perspectief en ter ondersteuning van de lokale gemeenschappen. Zij zoekt daarin de dialoog en samenwerking met overheden en investeerders voor het ‘gemene goed’: de ontwikkeling van bloeiende, weerbare, inclusieve en duurzame gemeenschappen. Onderling vertrouwen is daarbij het hoogste goed.
De basisgedachte is dat lokale gemeenschappen een cruciale rol hebben in de oplossing van de grote mondiale opgaves, zoals klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteit en circulaire economie, maar ook zorgen voor een stabiele lokale economie, samenhang in diversiteit en veiligheid. Bewoners verdienen hiertoe ruimte en investeringen voor zelforganisatie, capaciteitsopbouw en een eigen stem.

Meer dan vijftien jaar werkte Elly als programmamanager en adviseur bij de internationale ontwikkelingsorganisatie Cordaid op het gebied van minderheden, stedelijke ontwikkeling en olie, gas en mijnbouw in Oost-Europa en West-Afrika. Ze ondersteunde lokale maatschappelijke organisaties in hún streven om lokale gemeenschappen een stem te geven, zowel in relatie tot overheden als bedrijven.

Ze is politicoloog, internationale betrekkingen en politieke antropologie, en werkt als programmamanager en adviseur. Ze biedt een handelingsperspectief aan bewonersorganisaties in hun samenwerking met overheden en investeerders.
Ze publiceert en geeft presentaties over de sleutelrol van lokale gemeenschappen bij het oplossen van mondiale uitdagingen en de governance die hier bij hoort, aan maatschappelijke organisaties, overheden, het bedrijfsleven en verzorgt gastcolleges op hogescholen en universiteiten.
Elly werkt als adviseur voor stedelijke ontwikkeling in West-Afrika landen vanuit dezelfde principes: participatie, lokaal eigenaarschap en integrale gebiedsontwikkeling middels de ‘Landscape Approach’. De Mensenrechtenbenadering en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn leidend. 

Ze werkt samen met De Coöperatieve Samenleving en ze is initiatiefnemer van de Gebiedscoöperatie GCWijk25 in Mariahoeve (Den Haag). Elly is coördinator van de wetenschapshub van de vereniging Economy of the Common Good Nederland (ECG NL). Als lid van ECG NL heeft ze samen met Jacqueline Hofstede het initiatief genomen het 3e internationale wetenschappelijke conferentie van de ECG naar Nederland te halen. Dit zal in juni 2024 plaatsvinden in Leeuwarden.

Voor het boek Methode OM werd ze geinterviewd over de Omgevingswet. Ze vertelt in het boek over het belang van je gebied kennen en als gemeenschap te fungeren, waarbij ze een mensenrechten benadering gebruikt.
Jelleke de Nooy van Tol interviewde Elly voor het boek Voorlevers van de nieuwe samenleving, over hoe veel mensen, bedrijven en organisaties al bezig zijn die nieuwe regeneratieve samenleving te bouwen in Nederland.

Elly kan een lezing verzorgen over:

  • Burgerinitiatieven en Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)
  • Hoe vullen we het ‘Democratisch Gat’? Een politiek ‘Deltaplan’
  • Integrale gebiedsontwikkeling: de burger als hoeder van integraliteit en inclusiviteit
  • Burgerperspectief op bestuur voor duurzame ontwikkeling: Praktijk van verandering
  • Towards a Universal Social Contract: Local space for action, Global facilitation
  • Climate Change in West-Africa and Western-Europe
« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Elly Rijnierse boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN