• ‘Wij kijken met genoegen terug op onze jaarlijkse Dag van de Veiligheid voor onze medewerkers, dit jaar verspreid over twee online events. We zijn blij met de bijdragen die Ellen de Mooij (veilige spreekcultuur) en Henriette Wijnen (van ongewenst gedrag naar vertrouwen op de werkvloer) verzorgden. Vanuit de collega’s hebben we positieve reacties terug mogen ontvangen op hun bijdragen’.
    Ilja van Beekum - projectleider AMIF Veiligheid en weerbaarheid COA

« terug naar overzicht met sprekers

ZijSpreekt

Relaties in organisaties

Ellen de Mooij is directeur van Significa, atelier voor professionele bejegening. Zij intervenieert als bejegeningsconsulent bij conflicten, coacht en traint om effectief invloed uit te oefenen op vraagstukken van mens én organisatie. Leg haar een relationeel vraagstuk voor en ze spreekt er met humor en op originele wijze over. Door heikele kwesties in ander perspectief te plaatsen brengt ze licht in de zaak. Ellens’ motto is dan ook: ‘Kleine verschuivingen in de verbeelding hebben meer invloed dan verstrekkende pogingen tot verandering’. 

Ellen onderzoekt met medewerkers en leidinggevenden de betekenis van items als weerstand, frustratie, conflict, besluiteloosheid, moeheid, betrokkenheid, onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Ze zegt daarover: ‘Ik speur en luister naar de andere kant van de medaille. Als mensen gefrustreerd zijn denk ik onmiddellijk: dat duidt op ambitie. Want als er geen ambitie is, kan er niets gefrustreerd worden. Zodra iemand over die ambitie vertelt ontstaat handelingsperspectief. Dat is nodig omdat mensen uiteindelijk altijd van invloed willen zijn’. 

Ze vervulde diverse leidinggevende functies in industrie, zakelijke dienstverlening en hulpverlening. En schreef het boekje Uit vrije wil, maatstaf voor aantrekkelijk vrijwilligerswerk (te downloaden op site van Vrijwilligerscentrale Arnhem).

Ellen kan spreken over autonomie als anker voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. Veel mensen verliezen zichzelf in de turbulentie van de organisatie waarin ze werken. Het beroep dat op hen wordt gedaan tot proactief handelen, leidt tot amechtig tegemoet komen aan wat zich aandient. Hoe behoud je autonomie in roerige tijden?

Daarnaast is Ellen een expert in hoe word je een invloedrijke vrouw? Veel vrouwen twijfelen aan de legitimiteit van invloed, halen macht en kracht door elkaar. Ze stappen terug in de schaduw en hopen dat er iemand is die hen opmerkt. En dat gebeurt niet. Hoe vind je als vrouw je persoonlijke legitieme grond om invloed uit te oefenen en het voor het zeggen te hebben? 

Tot slot spreekt Ellen over gesprekken die van kracht getuigen. Ze laat op inspirerende wijze zien hoe elk verhaal dat getuigt van onmacht en onvermogen, elementen in zich heeft om er een krachtig verhaal van te maken. Een verhaal waarin de verteller of vertellers zelf geloven, dat hun identiteit bekrachtigt. 

« terug  |   deel dit profiel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Ellen de Mooij boeken bij ZijSpreekt? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: +31 (0)6 - 531 487 96

SPREKERS CATEGORIEËN