Afdrukken

Marije van den Berg

Marije van den BergNieuwe vormen van democratie

Marije van den Berg (1974) onderzoekt en ontwerpt oude en nieuwe vormen voor (be)sturen en politiek in de lokale democratie van nu. Haar kracht: grote waarden (en grote woorden) over democratie 'hanteerbaar' maken, zodat je er in de dagelijkse praktijk werk van kunt maken. Voor politici, bestuurders, ambtenaren en loslopende burgers.

Zij traint gemeenteraden, bestuurders en ambtenaren in democratischer werken - en wat dat dan is. Allerlei vormen van participatie en initiatief, is haar expertise. Ze doet dat als zelfstandig onderzoeker en trainer, vaak samen met andere ‘lokale experts’ en soms onder de vlag van de Democratic Challenge van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In haar jaren als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Leiden heeft ze zich zowel in de praktijk (het eerste weblog van een politicus in Nederland in 2002) als bij beleid toegelegd op (online) burgerparticipatie en en community management. Daarnaast was ze bedrijfsjournalist en eindredacteur van prijswinnende personeels- en vakbladen, met name voor de rijksoverheid en gemeenten.

Marije was van 2010 tot 2014 voorzitter en bestuurslid van Stadslab Leiden, een netwerk van ruim vierhonderd Leidse creatieve professionals die gevraagd of ongevraagd in een los-vast verband, en onbezoldigd, projecten doen die Leiden slimmer en creatiever maken. Op dit moment is ze voorzitter van het Druckerfonds, een klein lokaal vermogensfonds in haar stad Leiden.

Marije van den Berg spreekt over o.a.

• lokale democratie en volksvertegenwoordiging
• wanneer is het hier eigenlijk democratisch?
• lokaal initiatief
• burgerschap en zeggenschap
• publiek geld en publieke waarden

Marije van den Berg boeken? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: 06-53148796.

Terug naar het sprekersoverzicht