Afdrukken

Ridderorde ook voor Geesje Duursma

geesje duursma 12 thumbNaast Ineke ter Heege, ontving nog een deskundige van ZijSpreekt de Ridderorde van Oranje Nassau. In haar eigen zalencentrum De Pleats werd ondernemer Geesje Duursma overvallen door het nieuws. De mensen in de zaal waren niet  - zoals haar was verteld - voor een collega gekomen, maar voor haar.

De lijst van haar verdiensten voor de lokale en regionale samenleving is lang; bestuurslid van de Afûk, docent aan de Stenden Hotel Management School, projectmedewerker bij Koninklijke Horeca Nederland, initiator Stichting Autisme Campus Friesland, bestuurslid Stichting Autisme Café Tytsjerksteradiel, voorzitter Korenmolen De Hoop, bestuurslid Markant Friesland, voorzitter stichting Oranje Ferbynt en aanjager Stichting Burgumer Aktiviteiten Kommissie. En dan zwaait ze ook nog eens de scepter in haar zalencentrum in Burgum.

fd Lintjesregen in Tytsjerksteradiel 522x391 SmallVooral haar inzet voor de acceptatie van autisme is bijzonder. In 2011 richtte Geesje met een vriendin het Autisme Kafé Tytsjerksteradiel op. Als moeder van een zoon met autisme trekt ze de gemeente rond met lezingen en activiteiten om mensen in te lichten en maakt ze zich sterk voor de komst van de Autisme Campus in Friesland, een speciale plek waar leerlingen met autisme kunnen leren, werken en wonen.

Geesje Duursma reactie op haar ridderorde: 'Ik kin der noch net rjocht oer út wat der bard is. Ik bin flabbergasted'.

Burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel speldde haar de koninklijke onderscheiding op. Van de zes Ridders in Fryslân is Duursma de enige vrouw. Statiefoto: Geesje Duursma met burgemeester Jeroen Gebben, en de twee andere gedecoreerden Simon Hendrik Meinemaen Jansje Jetske de Vries-van der Werff.

ZijSpreekt/28 april 2017