Een impressie van de opdrachten en opdrachtgevers van Marga Miltenburg als dagvoorzitter, gespreksleider en spreker in de afgelopen maanden/jaren. Het geeft een beeld van de meest uiteenlopende onderwerpen waar ze voor staat.

Cover
Jaarevent Versterking impact communicatie

AFMP
Manifestatie Arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel tbv Prinsjesdag

Ministerie VWS
Symposium Afsluiting Plan van Aanpak Maatschappelijke opvang Rijk-G4

Kwadrantgroep en Aliade Zorggroep
Bijeenkomst stakeholders over drijfveren in de zorg

FAM!
Lezing voor ondernemende vrouwen over vrouwen in de media/zichtbaarheid

Het Klooster Woerden e.a.Gespreksleiding cultuurdebat voorafgaand aan verkiezingen gemeenteraad

Vrouwelijke leiders in de zorg
Themacongres ’Ik ben aan Z’

Justitia et Pax
Jubileumviering ’45 jaar Justitia et Pax’

De Vernieuwde Stad
Jaarcongres ’de corporatie van de toekomst’

Stichting Marga Klompé
Podiumgesprek over invloed Marga Klompé, Tweede Kamer Den Haag

Nibud
Gespreksleiding rondetafelconferentie ’leengedrag’

Alliade Zorggroep
Gespreksleiding seminar ’Met andere woorden’ tgv eenjarig bestaan Alliade

Provincie Noord-Holland
Presentatie programma en gespreksleiding panel bestuurlijke Topconferentie RRR

Nederlandse Vrouwenraad
Column over belang van zichtbaarheid

Gemeente Alphen aan den Rijn
Gespreksleider Lagerhuisdebat ivm internationale vrouwendag

Ministerie BZK
Dagvoorzitter en gespreksleider bestuurdersconferentie ’Beter werken in het openbaar bestuur’

VMC
Presentatie en gespreksleiding Vrouwen in Marketing en Communicatie 

Ondernemers Kring Woerden
Presentatie en gespreksleiding feestelijke verkiezing onderneming van het jaar 2011

Eureko Academy Life & Pensions
Dagvoorzitter en gespreksleider PensioenExpeditie congres

Radio Nederland Wereldomroep
Gespreksleider denksessies medewerkers over toekomst Wereldomroep

Zus.je
Presentatie Get Social Event

Federatie Zakenvrouwen en Ministerie EL&I
Dagvoorzitter/gespreksleider ´Kansen en uitdagingen in 2011 voor vrouwelijke ondernemers´

Match en Mentor
Dagvoorzitter, interviewer en gespreksleider Congres Vooruit voor vrouwelijke ondernemers met personeel

Federatie Zakenvrouwen
Dagvoorzitter en debatleider jaarlijks congres, thema: verbinding en duurzame groei vragen om nieuw leiderschap

Vrouwen Netwerk Rijnstreek
Lezing over beeldvorming, o.a. in de media

Nederlandse Organisatie Vrouwelijke Apothekers
Dagvoorzitter en gespreksleider jaarlijks congres, thema: gender en hart- en vaatziekten

Christelijk-Sociaal Congres
Dagvoorzitter en gespreksleider jaarlijks congres, thema: Een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel

E-Quality
Debatleider landelijk verkiezingsdebat tijdens voorjaarsbijeenkomst

Netwerk Mediavrouwen
Presentatie en gespreksleider lentebuffet, thema netwerken

Jongerenraad Woerden
Gespreksleider lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen over thema’s van jongeren

WMO Raad Lochem
Debatleider verkiezingsdebat over peil Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg
Presentatie en debatleider 4e MNO-congres over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mediterranean Institute of Gender Studies
Training Gender and media voor journalisten, Nicosia Cyprus

Binnenstad in Balans
Presentatie bijeenkomst onderzoeksrapport BRO over opengraven van Rijnstraat in Woerden

 

Technocentrum Utrecht
Presentatie netwerkbijeenkomst techniek tweedaagse

Marga Klompé Stichting
Presentatie prijsuitreiking 2009

Lady Lioness (STC Rotterdam)
Presentatie jubileumviering

Justitia et Pax, Cordaid, Mensen met een Missie
Presentatie symposium ’Solidariteit in Crisistijd’

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Presentatie debatbijeenkomst ’Niet geheim, wel veilig’

Talent naar de Top (Cruiseterminal Rotterdam)
Presentatie evenement ’de kracht van diversiteit’

Debat aan de Markt Enschede
Presentatie Europees Verkiezingsdebat

VARA-tv
Jurylid halve finale ’Op weg naar het Lagerhuis’

Gemeente Woerden
Presentatie netwerkbijeenkomst recreatie/toerisme

VAZA
Moderator debatten ziekenhuisapothekers in opleiding tijdens hun jaarbijeenkomsten (2006, 2007, 2008)

NOVA
Dagvoorzitter symposia vrouwelijke apothekers met als thema’s ’borstkanker’ (2007) en ’depressies’ (2008)

Marga Klompé-Stichting
Interviews jaarlijkse prijswinnaars (sinds 2005)

Excelsior
Presentatie promsconcert

ASz Dordrecht
Debatleider mini-symposium ‘het opleidingsklimaat in het Albert Schweitzer ziekenhuis’

Gemeente Woerden
Presentatie en debatleiding 4 participatie-avonden visie 2025

Professional Vision
Presentatie symposium van Diemen&Van Gestel over “De Kracht van Diversiteit voor Besturen en Toezichthouders”

CNV

 • Presentatie afscheidsbijeenkomst van vice-voorzitter Josine Westerbeek-Huitink van het CNV
 • Leiding debatten tijdens Nieuwe Wereld Campagne in Rotterdam tussen vz Westerlaken CNV/vz Blankert VNO-NCW en minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking
 • Gespreksleider themabijeenkomsten over ‘keuze reintegratiebedrijven’, ‘verlofregelingen’ en ‘luisterrijk ontbijt’ met o.a. Doekle Terpstra CNV

Bex communicatie

 • Presentatie startbijeenkomst van ‘Grijs Werkt’ c.q. Senior-Power voor ministerie SZW
 • Presentatie en discussieleiding dialoogdag van de provincie Limburg (Limburg Bruist)
 • Presentatie regiobijeenkomsten Werksleutel voor ministerie SZW

VSB Woerden
Discussie-avond in de week van ‘Woerden in de Polder’ tussen Marokkaanse en Nederlandse Woerdenaren

DGV-Ned. Inst. voor Verantwoord Medicijngebruik
Voorzitter werkconferentie over ‘sponsoring van patiëntenorganisaties’
Voorzitter en gespreksleider  werkconferentie ‘voorlichting geneesmiddelen’

LBL
Voorzitter manifestatie Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie en leiding politiek forum met tweede kamerleden

Nederlandse Vrouwen Raad
Presentatie openingscongres van slotmanifestatie NVR, Rai Amsterdam, in aanwezigheid van HM de Koningin en rondetafel­gesprek tussen drie generaties vrouwen

Ministerie VWS
Voorzitter regionale bijeenkomsten vrouwenhulpverlening in opdracht van stuurgroep vrouwenhulpverlening, in Deventer/Groningen/Venlo en slotmanifestatie in Amsterdam

SBI

 • Voorzitter congressen over OR, Arbeidsinspectie en Arbodienst i.o.v. Arbeidsinspectie/SBI (Rotterdam, Utrecht, Roermond, Venlo)
 • Dagvoorzitter en gespreksleider jaarlijkse OR-dagen Heijmans (aannemingsgroep) - vanaf 1999 tot 2007

24-uurs economie
Presentatie slotmanifestatie ’actie tegen de 24-uurs economie’, met kerken, vakbonden, maatschappelijke organisaties w.o. minister Wijers EZ, voorzitters CNV/FNV/MHP, kardinaal Simonis en ds. Plaisier NHK, Nieuwspoort Den Haag

ANBO
Dagvoorzitter Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

CFO
Voorzitter CFO (onderwijsbonden) over rol onderwijs in opvoeding/opvang kinderen in Apeldoorn

Interpolis
Voorzitter en gespreksleider Horti Fair Interpolis Symposium over groeiruimte, het dilemma in glastuinbouw

Provincie Zeeland
Dagvoorzitter en leiding debatten in opdracht van Provincie Zeeland inzake Geweld binnen relaties

Nederlandse Gezinsraad
Gespreksleider Forum Gezinsbeleid van Nederlandse Gezinsraad

E-quality
Gespreksleider verkiezingsdebat Vrouwenalliantie/E-quality

Ministerie OCW
Gespreksleider symposium over vrouwen in besluitvorming

WTC
Voorzitter en gespreksleider Landelijke Arbocongres

De Rode Hoed

 • Gespreksleider symposium ‘de Baas over Buitenspelen’ in samenwerking met Jantje Beton
 • Gespreksleider ‘begin bij je baby – over preventie van geweld’
 • Gespreksleider symposium ‘ongewenst zwanger: voorlichting gewenst’ ism StiSAN

SKW Woerden
Dagvoorzitter 45-jarig bestaan Stichting Kultureel Werk over wijkbeheer

St. Natuur en Milieu
Voorzitter en gespreksleider ‘duurzame marktmeester: rol van de markt bij transities’

---

ZIJSPREEKT NIEUWSBRIEF

Toch weer mannenpanel gespot! (No. 135)
Passiespelen Tegelen geactualiseerd; benefietactie voor slachtoffers van geweld; fietstocht voor 75 inloophuizen mensen met kanker; commotie over mannenpanel Public Finance; nieuwe boeken over slapen, zelfherstel, rust in je hoofd en online presenteren. Je leest het en meer in de juni-editie van ZijSpreekt.  |  bekijk nieuwsbrief »

Geïnteresseerd? Meld je direct aan via het contactformulier.

meer nieuwsbrieven »

ZIJSPREEKT IN DE MEDIA

Op 21 mei overhandigden Marga Miltenburg (ZijSpreekt) en Janneke van Heugten (Vaker in de media) de Vrouw in de Media-award 2020 aan Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland.

Video: Geertje Algera Media

in de media overzicht »

ZIJSPREEKT TRAINING

"Erg leerzaam, heel spannend, rustiger praten, sjaal afdoen als ik presenteer, kort en bondig zijn". Enkele reacties van vier deelneemsters na een dag hard werken aan hun presentatie op het podium. Kasteel Woerden is de vaste locatie van de training Sprankelend Presenteren van ZijSpreekt. Bekijk de impressie.