Afdrukken

Femke Alsemgeest presenteert TraumaMist

Femke 1In Den Haag presenteerde Femke Alsemgeest haar derde boek 'Doorbreek de stilte' over traumatische ervaringen, zwijggedrag en de door haar ontwikkelde methode TraumaMist voor beter leren luisteren door hulpverleners. ZijWasErbij..

Femke 3Femke heeft als ervaringsdeskundige een heldere visie op de kloof tussen de hulpbehoefte en het behandelaanbod. Haar behandelaanvulling geeft handreikingen om zwijgende mensen te verstaan. Het kan gaan over trauma, maar ook bij stille leerlingen of suïcidale patiënten.

TraumaMist omvat een programma voor in de spreekkamer, een trauma uitvraag-methode en een herstelgericht groepsprogramma.

Tijdens een event van de Parnassia Stichting, waar Femke als coach werkt, overhandigde zij de eerste exemplaren aan de directeur van de stichting en andere betrokkenen. Het hulpboek is uitgegeven door Van Brug Boeken.

Femke 2 Femke 4 Femke 5
Femke licht het doel van de TraumaMist toe
Aandachtig publiek
Uitgever Jan-Willem Gerth van Van Brug Boeken over het belang van haar boek
Femke 7 Femke 8 Femke 9
Met de directeur van de Parnassia Stichting
En andere medewerkers die Femke bedankt voor hun steun en advies
Cameraman legt het vast voor een documentaire
Femke 11 Femke 13 Femke 12
En ook de boeksignering wordt vastgelegd
De drie boeken die Femke tot nu schreef

In de rij voor Femke's boek

Femke 15 Femke 14 Femke 16
Signering
De stapel boeken slonk snel
En ook een exemplaar voor MM van ZijSpreekt

Femke Alsemgeest is te boeken voor een boeiende lezing. Bekijk ook haar profiel op ZijSpreekt.

Marga Miltenburg
Eind september 2017