Afdrukken

Disclaimer

Untitled document

De op deze website getoonde informatie wordt door Zij Spreekt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Zij Spreekt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Zij Spreekt worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel Zij Spreekt uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Zij Spreekt niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Zij Spreekt.

Zij Spreekt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Zij Spreekt op welke manier dan ook.