Afdrukken

Margreet de Boer

Margreet de Boer (1964) is behalve Eerste Kamerlid voor GroenLinks zelfstandig onderzoeker en trainer op het gebied van emancipatie en recht. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn mensenrechten -met een focus op mensenrechten van vrouwen, huiselijk- en seksueel geweld, en de (rechtspositie) van slachtoffers. Zij  voert onderzoeken en trainingen uit in Nederland, maar werkt ook internationaal. 

margreet_de_boerMargreet de Boer heeft na haar studie rechten en criminologie (VU; 1982-1988) ruim tien jaar als advocaat gewerkt bij een advocatenkantoor dat rechtshulp verleende aan vrouwen. Haar specialisaties waren familierecht en de rechtsbijstand aan slachtoffers van (seksueel) geweld. Van 2000-2004 heeft Margreet gewerkt bij het Clara Wichmann Instituut (expertisecentrum Vrouw en Recht), eerst als senior beleidsmedewerker geweld tegen vrouwen en internationaal, later als directeur. Vanaf 2004 werkt ze als zelfstandig onderzoeker /trainer.

Margreet bekleedt diverse nevenfuncties; ze is onder meer bestuurslid van CoMensha, het Coordinatiecentrum Mensenhandel.

Enkele recente publicaties van Margreet de Boer zijn:

  • Brochure Juridische Aspecten van Huiselijk Geweld (MOVISIE, 2009)
  • Vrouw en Recht, de beweging, de mensen, de issues, met Marjan Wijers (AUB, 2010)
  • Quick scan Huwelijksdwang in Noord Holland (ACB kenniscentrum, 2010)
  • Een keer is genoeg, verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces, met Marjan Wijers (WODC, 2010)
  • Mapping Violence Against Women, a tool to map the prevalence of violence against women and the interventions addressing it (Rights4Change, 2011)  

Zij kan een lezing verzorgen over alle genoemde thema's als: vrouwenrechten; mensenrechten; (rechts)positie slachtoffers; huiselijk geweld; seksueel geweld; eergerelateerd geweld; geweld tegen vrouwen.

Margreet de Boer voor een lezing boeken? Vul dan het contactformulier in van ZijSpreekt.

Terug naar Sprekersoverzicht