#MEERVROUWENAANTAFEL! NIEUWSBRIEF JULI 2017

De biografieën van twee grandes dames, het ontstane tumult rondom de vrouwelijke stem op de radio, meer (jonge) vrouwen aan tafel bij Jinek, een Gelderse gedeputeerde die nee zegt tegen het mannenpanel, Wonder Woman, kleurrijk gezelschap bij Etnische Zakenvrouwen (foto) in ZijWasErbij, in de media en meer in de 93ste editie van ZijSpreekt.GEEN HULDIGING! NIEUWSBRIEF JUNI 2017

 Vrouwenvoetbal scoort, toch geen huldiging voor Ajax-vrouwen die zowel landstitel als de beker hebben gewonnen; Vijftig grote bedrijven halen voor het eerst het streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top. Caroline Princen overhandigt Khadija Arib het rapport (foto); Vrouwelijke ondernemers gaan mee op handelsmissie naar Rome; Nieuwe boeken: Joyful ondernemen en Duurzaamheid is passé; De actie Lock me Up voor Free a Girl; Mooi oud worden is niet jong blijven, aldus Hedy d'Ancona en veel meer in de 92ste editie van ZijSpreekt.ZEG OOK JA! NIEUWSBRIEF ZIJSPREEKT MEI 2017

 Zeg net als trendwatcher Farid Tabarki ook Ja tegen een divers panel; de actie van ondernemer Jellie Tiemersma tegen #mannenpanel VNO-NCW Noord; Girlsday signaleert opmars vrouwen in mannenberoepen; Leontien van Moorsel en fietsen voor gelijkheid; internationale award voor Adelheid Roosen; verschenen: Bloemen met smaak; de tips van Jennifer Delano voor vaker in de media; en meer in de 91ste nieuwsbrief van ZijSpreekt. Naast Ineke ter Heege, ontving nog een deskundige van ZijSpreekt de Ridderorde van Oranje Nassau. In haar eigen zalencentrum De Pleats werd ondernemer Geesje Duursma overvallen door het nieuws. De mensen in de zaal waren niet  - zoals haar was verteld - voor een collega gekomen, maar voor haar.  |  lees meer » Het heeft Zijne Majesteit behaagd..
Onder de 2800 gedecoreerden: Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. Met hun theatergroep De Kern vertellen ze al dertig jaar verhalen over sterke markante vrouwen (schrijvers, denkers, vechters) waarmee ze, aldus burgemeester Sjoerd Potters van Bilthoven bijdroegen aan een betere positie van vrouwen. Het echtpaar kreeg de Ridderorde van Oranje Nassau opgespeld. Na afloop werd er getoast en gefeliciteerd en ja, ZijWasErbij..  |  lees meer » Mannen spreken zich uit tegen het mannenpanel op de online intentieverklaring ‘Zeg nee tegen het mannenpanel' die op donderdag 13 april is gelanceerd. De verklaring moet meer mensen prikkelen om ‘Ja' te zeggen tegen panels waar iedereen zich in Nederland in herkent. Initiatiefnemers publiciste Petra Stienen, Marga Miltenburg (ZijSpreekt) en Janneke van Heugten (Mediaplatform VIDM) vragen succesvolle mannelijke sprekers van Nederland om voortaan ‘nee' te zeggen als ze gevraagd worden voor een congres of een mediaoptreden waarin alleen mannen uitgenodigd zijn.  |  lees meer »ACTUEEL CATEGORIEËN
ZIJSPREEKT IN DE MEDIA

Veertien Vrouw in de Media Awards zijn in 2017 uitgereikt aan deskundige vrouwen voor hun professionele optredens in de lokale en landelijke media. Bekijk de impressie van de overhandiging door Janneke van Heugten, mediaplatform VIDM en Marga Miltenburg ZijSpreekt.

in de media overzicht »

ZIJSPREEKT TRAINING

"Erg leerzaam, heel spannend, rustiger praten, sjaal afdoen als ik presenteer, kort en bondig zijn". Enkele reacties van vier deelneemsters na een dag hard werken aan hun presentatie op het podium. Kasteel Woerden is de vaste locatie van de training Sprankelend Presenteren van ZijSpreekt. Bekijk de impressie.