BESLUITPROCESSEN ONTWERPEN MET MARJOLIJN DE GRAAF

Inhoud en emotie zijn voor haar de de sleutelaspecten van verandering. Ze is een procesarchitect en doet haar verhaal in InBeeld bij ZijSpreekt. Marjolijn de Graaf over veranderen met impact.

Waar houdt jij je mee bezig?
Ik ontwerp en begeleid besluitvormingsprocessen. In verandertrajecten zie ik dat er in organisaties onvoldoende bewust aandacht wordt geschonken aan het vormgeven van de besluitvorming. Mijn overtuiging is: Zonder gelijkwaardige dialoog geen goed besluit. In deze dialoog hoort ruimte te zijn voor ieders perspectief en behoefte. Het is cruciaal dat een besluit genomen wordt op gedeelde feiten, reflectie op alle informatie en dat de belangen verkend zijn. Wanneer er tussen belanghebbenden een helder proces is dat leidt tot een gedragen besluit, levert dat een duurzame en betrouwbare samenwerking op.

En wat is jouw rol hierin?
Ik stel mijzelf de vraag: hoe kan ik groepen in staat stellen om goed geïnformeerde besluiten te nemen, zodat de groep met meer kennis en vertrouwen hun keuzes maken? Zodanig dat er een gelijkwaardige dialoog plaatsvindt tussen mensen, over hiërarchische structuren en organisatiegrenzen heen.

Hoe kom je op dit onderwerp? Waar komt die interesse vandaan?
Een van mijn drijfveren voor het werken met groepen is om een open dialoog te creëren waarin ieders stem gehoord wordt. Ik vind dit zo belangrijk dat we daar een bedrijf van hebben gemaakt en over onze werkervaringen een boek hebben geschreven.
Het belang van een gelijkwaardige dialoog, voert terug naar mijn kindertijd. Ik kom uit een groot gezin waardoor het wegens drukte nog niet makkelijk was om evenredig aandacht te geven en te krijgen. Tijdens het avondeten ontstond tussen de kinderen regelmatig een strijd om aandacht. Wie was er aan de beurt en kwamen we allemaal wel aan de beurt? Ik ging ervan uit dat iedereen aan tafel mijn mening deelde dat het eerlijk was dat er voor ieder kind tijd en aandacht was. Helaas bleek ruimte krijgen voor ieders stem niet vanzelf te gaan. Hiërarchie in het gezin, de snelste zijn, verbaal sterker of luider zijn bepaalden vaak de ruimte die je kreeg. Vaak was het eten al op voordat ik als jongste aan de beurt kwam, waardoor mijn vraag werd afgedaan met ‘zoek dat maar op in de encyclopedie'. De willekeurige verdeling van aandacht kan zorgen voor een gevoel van niet gehoord worden en dat kan zich uiten in een negatieve dynamiek in de onderstroom.
Later zag ik dat deze dynamiek in alle groepen speelt. Ook daar wordt niet iedereen automatisch gehoord. Dit is de basis van waaruit mijn behoefte is ontstaan om te zoeken naar werkwijzen die ervoor zorgen dat iedere stem in de groep wordt gehoord. Dat er ruimte ontstaat voor ieders perspectief en voor een open dialoog.

Wie wil je bereiken met je verhaal?
Mijn verhaal is interessant en relevant voor iedere veranderaar die baalt van het geharrewar (willekeurige verdeling van aandacht) in vergaderingen en die merkt dat men zich niet aan de afspraken houdt (negatieve dynamiek in de onderstroom). Deze veranderaar beoogt een blijvende verandering aan te brengen in de manier waarop mensen (in een organisatie) samenwerken; waarbij gedragen besluiten tot betere resultaten moeten leiden. Een directeur of topmanager die een grote veranderopgave leidt. Een projectmanager of programmamanager die een innovatie of verbetertraject leidt. Of een interim-adviseur, coach of procesbegeleider die veranderprocessen ontwerpt en begeleidt. Of iemand die een overleg voorzit en daar meer uit wil halen. Tenslotte kan mijn verhaal ook interessant zijn voor de teamcoach, teamleider of Scrum Master die besluitvorming willen vormgeven.

Wat wil je bereiken met je verhaal?
Besluitvorming zou je als het kernproces van een organisatie kunnen beschouwen. Als mensen het besluitvormingsproces vertrouwen en omarmen, is de kans groot dat zij het besluit vertrouwen en omarmen.

Marjolijn de Graaf boeken voor een sprankelende lezing. Bekijk haar profiel en bel met ZijSpreekt.

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin
ACTUEEL CATEGORIEËN
ZIJSPREEKT IN DE MEDIA

In twaalf provincies is bij regionale omroepen door Janneke van Heugten van mediaplatform Vaker in de Media en Marga Miltenburg van ZijSpreekt de winnaar bekend gemaakt van de regionale Vrouw in de Media Award 2019. Video samengesteld door Geertje Algera.

in de media overzicht »

ZIJSPREEKT TRAINING

"Erg leerzaam, heel spannend, rustiger praten, sjaal afdoen als ik presenteer, kort en bondig zijn". Enkele reacties van vier deelneemsters na een dag hard werken aan hun presentatie op het podium. Kasteel Woerden is de vaste locatie van de training Sprankelend Presenteren van ZijSpreekt. Bekijk de impressie.